KASC

Obchodní a společenské centrum Prostějov ?? otazníky zůstávají ...

* Proč prodáváme budovu KASC pod cenou na Obchodní centrum? V čí prospěch? Qui bono?
* Kdo změnil původní zadání (obchodně společenské centrum) na obchodní centrum - bez sálu?
* Proč místo plánovaného zisku z výběrového řízení 50 mil budeme řešit starosti za 120 mil. ?
* Opravdu budeme stavět nový sál za městské peníze? Za kolik? Kde? PROČ?

Pro jednoduché pochopení problému přetiskujeme s laskavým svolením ing. Pavla Burši jeho geniálně napsanou Pohádku o KASC
a uvádíme odkaz na jeho článek k dodatku 2 o dalším odchýlení výsledného OC od plánovaného OSC zde

8.5.2012 - novinky
Přituhuje. Ač se na našich stránkách zdá, že se nic neděje, opak je pravdou. Odvolací soud v Brně sice smetl žalobu na neplatnost smlouvy ze stolu - z důvodu, že občan nemůže ...
Objevil se dokument článek zde o zatajení právní analýzy - aneb co předcházelo semináři zastupitelů s Manthellanem

24.4.2012 - novinky
Přituhuje. Ač se na našich stránkách zdá, že se nic neděje, opak je pravdou. 24.4.2012 byl odvolací soud v Brně, který je odročen na pátek, smlouvu řeší ÚOHS a MV.
Na zavádějící až poplašné články v Prostějovském Večerníku reagujeme tiskovou zprávou <<<

16.3.2012 se NEKONÁ Exkurze do útrob KASC
KASC totiž nelze nahradit nějakou sokolovnou. Je to skutečně budova s velkým B a hlavně se zázemím.

Zápis z úterního zastupitelstva 14.02.2012 zde
Komentář Prostějovského deníku zde


salzrusen.jpg
"Interní analýza" = jádro problému:
Smlouva z 16.7.2010 obsahuje zásadní větu:
V Návrhu Investor předpokládal výstavbu kulturního a společenského centra („Kulturní centrum“), kde byla blíže popsána jeho předběžná podoba, a jeho následný prodej či pronájem Městu. Po dokončení výběrového řízení se však Město na základě interních analýz rozhodlo realizovat výstavbu Kulturního centra samostatně a ve vlastní režii

Ptám se od samého začátku, kdo dělal tuto analýzu, kdo ji předložil a kdo ji schválil...
žádost je zde odpověď zde, interní analýza zde
Pod "interní analýzou" (na základě které máme či nemáme sál za 100-200 milionů) jsme si asi představovali něco jiného... nějaký materiál ze Správy majetku města, z Finančního odboru, z odboru výstavby, to celé doplněné o stanoviska komisí a vyjednávacího týmu, místo toho se jedná jen o jakýsi dopis od Mgr. Schmidta, zástupce investora...
čtěte, přemýšlejte ....
otevřený dopis KDU-ČSL zde
otevřený dopis Strany zelených zde

www.prostejovsky.denik.cz* www.iprostejov.cz* www.itydenik.cz* www.vecernikpv.cz*
www.facebook.com* www.youtube.com* www.google.cz*

Dne 13.2.2012 byly předány další petiční archy proti bourání KASC. Celkem 2401 podpis.
titulní strana = dopis zastupitelum zde
Petice není na programu zastupitelstva 14.2.2012, zato se tam skrývá v podbodu 4.1. IX změna ÚP
(podbod bodu 4.Zpráva Mestské policie)
A schvaluje se dodatek 2 smlouvy s Manthellanem v bodu 17.7

Dne 19.12.2011 byly předány další petiční archy proti bourání KASC. Celkem 2037 podpisů.
titulní strana = dopis zastupitelum zde 20.12.2011 měla být petice na zastupitelstvu zamítnuta, návrh zde (www.prostejov.eu),
ale nestalo se tak.
Místo toho bylo přijato usnesení, že se bude s Manthellan, a.s. o sále a termínech jednat.
Pozitivní, sice pozdě, ale přece. Rada chce navíc v lednu (2012) vydat prohlášení.

Petice byla sice podána už před prázdninami, dosud ale dořešena nebyla. 20.10.2011 byla předána na podatelně radnice urgence petice s dalšími více než 400 podpisy.


Ve čtvrtek 3.11. v 18.00 proběhlo na parkovišti u FÚ promítání na budovu KASC. s názvem "Na čí majetek vlastně promítáme ?"
článek na www.iprostejov.cz

Pěkné a souhrnné video - informace v kostce (autor Radim Urbášek)
Souhrnná prezentace k problému v PPS (původně OSC, nyní O$C)

Historické souvislosti v plném znění od Ing. Karla Poláčka, pro pochopení čí je to budova...

Soudní řešení

Po té, co Okresní soud rozhodl, že občan není oprávněn se domáhat práva (rozsudek zde)
jsme podali s Mgr. Zwyrtek Hamplovou odvolání ke krajskému soudu (odvolání zde)

S rozhodnutím, že občan nemá "naléhavý právní zájem" ... se nelze ztotožnit.
Pěkně souhrnně je k tomu článek na www.iprostejov.cz nebo www.itydenik.cz


Lidové řešení

Na říjen chystáme další akce:
Házení hrachu na papírovou stěnu u radnice (happening z roku 1989 - některou středu)
Promítání na zdi KASC u FÚ, Koncerty spřátelených skupin, Zahájení plesové sezony ...


Co na to zastupitelstvo města ?

Přes rok se nepodařilo dostat tento bod (OSC a zbourání sálu) na program zastupitelstva. Pan starosta Miroslav Pišťák přislíbil v dubnu na zastupitelstvu zřízení pracovní skupiny v květnu. Pracovní skupina ve složení Pospíšil, Rašková, Chytil, Matyášek, Augustin se sešla dvakrát, 29.6.2011 se konalo první v 15,00 setkání pracovní skupiny k OSC na 15 minut... 4.8.2011 se konalo druhé setkání, vedené panem Pišťákem a panem Peichlem.
Je Vám jasné, co asi tato nezávislá pracovní skupina může navrhnout a vyřešit...


Petiční řešení

27.6.2011 byla předána na podatelně radnice petice s více než tisíci podpisy.

1023a.jpg, 10kB

Starší zprávy a akce

zápis z prvního soudu zde

Pracovní skupina - zastupitelstvo 14.6.2011

Personální složení Pospíšil, Rašková, Chytil, Matyášek, Augustin.
Dopis zastupitelům k pracovní komisizde

Soud - první stání 8.6.2011 - Diskvalifikace na startu

Neposuzoval se obsah, ale pouze forma podání....
Občan není opravněn napadnout nesprávnou smlouvu a Prior, obchodní domy, a.s. nebyl k naší žalobě připuštěn - prvotní výrok v náš neprospěch.
Další informace a postřehy zde
aktuálně článek v PV Deníku. zde
aktuální článek v PV Týdeníku. zde
aktuální článek na IProstějov. zde
aktuální článek na PV novinky. zde

Naším cílem je soudně zrušit Smlouvu o smlouvách budoucích, která nekoresponduje s původním záměrem zastupitelstva na OSC
Přece nelze vypsat záměr na výběrové řízení, někoho vybrat a podmínky výběrového řízení poté změnit záměrem dalším.

video Pěkné a souhrnné video - informace v kostce (autor Radim Urbášek)

Ples1 Poslední Májový Valčíček na náměstí TGM 28.5.2011, najdete i na Facebooku.

Poslední Májový Valčíček 28.5.2011

články:
www.iprostejov.cz
Prostějovský týdeník
videosestřihy z akce:
video 1
fotky:
fotogalerie 1 fotogalerie 2

Benefiční koncert Apollo13

Jednání soudu je odročeno z 13.5. na středu 8.6.2011 v 13 hodin.
Předvolání zde a to starší zde.

Článek na www.iProstejov.cz zde

28.3.2011
K žalobě na zrušení Smlouvy Města s Manthellanem se přidává PRIOR,obchodní domy, a.s., čímž se právní nejistota mění v právní jistotu.
celý materiál

Sobotní akce 26.3.2011

Společenský podvečer na TGM

s podtitulem „Nestůjte venku, když se staví nové O$C.“
Článek v Prostějovském deníku
Článek v Týdeníku Prostějovska
Video od Jiřího Pospíšila na na Youtube
a další video od Josefa Valdy a od ? se zpracovává.


Ples pro budoucnost 29.1.2011

Ples1 Ples1
Ples1 Ples1
Ples1 Ples1
Ples1 Ples1
autorka fotografií Lenka Copková

Za účasti asi 500 lidí proběhlo 29.1.2011 třetí setkání - Ples na TGM
Cílem bylo si společně zablbnout... a upozornit, že sál by taky nemusel být.

ples pro budoucnost na facebook.com

plakát zde
petice ke stažení zde

Soud - podklady

Soudní podklady ke zneplatnění Smlouvy o smlovách budoucích - kompletní materiál.
Žaloba na neplatnost smlouvy a reakce Manthellanu
(včetně reakce Města Prostějova, že s reakcí Manthellanu souhlasí)

Poločas rozpadu KASC

Kasc Prostějov Kasc Prostějov
Za účasti asi 60 lidí proběhlo 25.11.2010 druhé setkání v KASC.
Cílem byla výměna důležitých informací a dohoda na dalším postupu.
 • 21.12.2010 setkání na dalším zastupitelstvu
 • 29. ledna 2011 - Ples pro budoucnost - taneční happening pod širým nebem :-)
        nám. TGM 16.00 - 16,30 (a pak rychle do tepla)


  shrnutí faktů k 31.10.2010

  Město Prostějov (tedy my) podepsalo letos v létě rukou pana starosty ing. Tesaře smlouvu o smlouvě budoucí s panem Morávkem za Manthellan,a.s., ve které je zrušení KASC bez náhrady. Smlouva zde. (odstavec D v preambuli)

  Jiný společenský sál pro akce a plesy pro 300 až 900 osob v Prostějově není a asi nebude. Další větší prostory jsou přednáškový sál národního domu (300 lidí), taneční sál Hobit (200 lidí), taneční sál na Olomoucké či Dům služeb na Vrahovické. Některé akce se tam nevlezou - např. video z loňského plesu GJW v KASC zde či článek Prostějovského večerníku z letošní MISS středních škol zde nebo burza středních škol Scholaris 2010.

  Ano,pro menší plesy a akce může sloužit po úpravách i jakákoliv větší tělocvična, z reprezentativnějších prostor třeba Sokolovna na Skálově náměstí, sportovní hala u hotelu Tennisclub nebo zimní stadion v Prostějově nebo městem dotované Sportcentrum na Olympijské ulici. Otázka jestli toto chceme.

  KASC provozuje od 2.2.2007 společnost Společenský dům Prostějov, s.r.o. - Úplný výpis z OR

  Stoprocentním vlastníkem společnosti SDP je subjekt Město Prostějov

  Činnost společnosti SDP bude, ve smyslu Usnesení valné hromady (ze dne 12. ledna 2010, bod 3.) ukončena ke dni 30. 4. 2011. Takto jsou i uzavřeny smlouvy se zaměstnanci a takto končí sezona.

  Podnikání společnosti SDP v KaSC už léta stagnuje mimo jiné z důvodů očekávaného zániku. Na provoz přispívá město asi 2 mil ročně. Aktivity v KASC viz www.sdpv.cz

  Rozpadá se budova KASC? nebo se rozpadá společnost SDP ? nebo se rozpadá společenství v Prostějově? Možná bude lepší všechno prodat, všechno zbořit a udělat tu všude Obchodní centrum. Nebo ne ?


  20.9.2010 Setkání občanů v KASC a požadavek pozastavení dalších kroků. Účast odhadem 230 lidí. Na právní zastoupení bylo vybráno po padesátikoruně 5000,- Kč a na pronájem sálu 450,- Kč.

  21.9.2010 Zastupitelstvo Města Prostějova schválilo IX. změnu Územního plánu na pozemky Obchodního centra Manthellan a cenový dotatek smlouvy s Mantellan, a.s.

  22.9.2010 Článek v Prostějovském deníku Vzdor lidí hýbe radnicí zde

  22.9.2010 Ing. Jan Navrátil předal věc právničce Mgr. Janě Zwyrtek Hamplové z Mohelnice.

  12.10.2010 Okresní soud v Prostějově přijal žalobní návrh na zahájení řízení o určení neplatnosti smlouvy - zde Žaloba byla přidělena soudkyni JUDr. Daně Malechové, t.č. věc zpracovává její asistentka Mgr. Vilímová. Termín jednání není stanoven, je to ještě brzo, vyřešit se musí otázka soudního poplatku a pak poslat žalobu žalovaným k vyjádření. Jakmile se vyjádří, bude možno zahájit soudní jednání.

  16.10.2010 Volby v Prostějově a výsledné zastupitelstvo zde. Je politická vůle na zachování většího společenského sálu?
  www.proprostejov.eu/kasc/
  navratil@habro.cz  Pozor změna programu - Společenský sál zrušen zcela, pročítejte, přemýšlejte ...


  A Mapy dotčeného území
  A1 Katastrální mapa výřez
  A2 www.cuzk.cz

  B Územní plán
  B1ÚP Prostějov na internetu

  C Zadávací podmínky soutěže na řešení daného území z 4.11.2008
  C1 Zadání str.1
  C2 Zadání str.2 - důležitá !(další strany neskenovány)
  C9 Záměr pronájmu a následného prodeje dle zadávacích podmínek (neskenováno)

  D Soutěžní řešení
  D1 Řešení Manthellan a.s.
  D2 Řešení OD Prior, a.s.
  D3 Řešení NM Crestyl, a.s.
  D4 Soutěžní návrhy na webu města Prostějova

  E Ekonomická stránka provozování SD
  E1 Ekonomika z roku na rok - navyšování majetku Společenský dům, s.r.o.
  E2 Ekonomika nové budovy + společenského sálu?
  E3 Kalkulace nutných oprav a investic - 20mil.??
  E4 Příjmy z dotčeného území ??
  E2000 výsledovky KASC 2000 z Justice.cz
  E2001 výsledovky KASC 2001 z Justice.cz
  E2002 výsledovky KASC 2002 z Justice.cz
  E2003 výsledovky KASC 2003 z Justice.cz
  E2004 výsledovky KASC 2004 z Justice.cz
  E2005 výsledovky KASC 2005 z Justice.cz

  E2007 výsledovky SDPV 2007 na Justice.cz
  E2008 výsledovky SDPV 2008 na Justice.cz
  E2009 výsledovky SDPV 2009 na Justice.cz
  E2010 výsledovky SDPV 2010 na Justice.cz

  F Finance za pozemek
  F1 Záměr rady z 27.7.2010 na pronájem a prodej
  F2 Cenová mapa a ceny pozemků v centru
  F3 Dodatek smlouvy - tisková zpráva

  G Smlouva o smlouvě budoucí se společností Manthellan a.s.
  G1 Smlouva v plném znění
  G2 Rozpory ve smlouvě - HN
  G3 Poznámky ke smlouvě - MB
  G4 Příloha 4
  G5 Příloha 5
  G6 Příloha 6

  H Kontrolní mechanizmy
  H1 Zastupitelstvo města Prostějova 29.6.2010
  H2 Kontrolní výbor ZMP 20.9.2010
  H3 Zákon o Obcích. (např §41)
  H4 Státní správa - IX změna ÚP

  O ostatní zajímavé dokumenty
  O1 odkup Kasc 2006
  O2 článek HN
  O3 Darovací listina - 100 lidí po 50 Kč, celkem 5000,- kč na právní zastoupení na sistaci smlouvy.

  T tisk, televize, rozhlas
  T1nezávislý Prostějovském deník - seznam článků ke KASC
  T2Prostějovský večerník ??
  T3Týdeník Prostějovska
  T4 Tisková zpráva 22.9.2010

  W webové stránky k tématu Společenský dům Prostějov
  www.proprostejov.eu/kasc/
  www.pavelbursa.cz
  www.denik.cz

  www.proprostejov.eu/kasc
  www.pavelbursa.cz
  www.denik.cz

  strategický plán, územní plán a komunitní plán - www.prostejov.eu
  zpracoval: Navratil@habro.cz
 • OS Webdesign

  OS Webdesign


  OS Webdesign je firma, věnující se tvorbě internetových prezentací na zakázku. Nabízíme individuální přístup a tvorbu dle Vašich kritérií.
  tel.: +420 774 958 334
  e-mail: info@oswebdesign.cz
  www: OS Webdesign

  Jméno:
  Heslo: