Církve a náboženské společnosti

Apoštolská církev, sbor Prostějov

Apoštolská církev patří mezi evangelikální církve. Z hlediska věrouky a praxe se řadí mezi letniční církve, které jsou sdruženy celosvětově v "Pentecostal World Conference" a v rámci Evropy v "Pentecostal European Fellowship".

Bohoslužby:
Každou neděli od 9:30 v Domě služeb na Vrahovické ulici 83, Prostějov

Bratrská jednota baptistů, sbor v Olomouci

Baptisté jsou křesťanská reformační církev, která zastává kongregační zřízení. To znamená, že každý sbor je samostatný a každý člen má právo zasahovat do sborových záležitostí. Jednotlivé sbory jsou sdruženy do jak jednot (u nás Bratrská jednota baptistů - BJB), tak do kontinentálních seskupeních a světového svazu baptistů.

Nedělní bohoslužby:
9:30-11:00 hod
Klub Sidia, u hotelu Sigma, tř. Kosmonautů, Olomouc, malý sál v 1. poschodí

Buddhismus Diamantové cesty, meditační centrum Olomouc

Nejlepší vysvětlení Buddhových učení pochází od samotného Buddhy. V sanskrtu se tato učení nazývají dharma a v tibetštině čhö. Obojí znamená „jak se věci mají”. Na buddhismus tedy můžeme pohlížet jako na soubor nástrojů, které nám umožňují vidět věci takové, jaké doopravdy jsou, teď a tady. V buddhismu nejsou žádná dogmata ani tabu. Buddhova učení mají za cíl plný rozvoj a svobodu těla, řeči a mysli.

Adresa:
Dolní náměstí 16, 77200 Olomouc

Církev adventistů sedmého dne

V Církvi adventistů sedmého dne je obvyklá zastupitelská forma církevní správy. Tato forma organizování církve považuje za nositele autority veškeré členstvo. Výkonná odpovědnost je svěřena zastupujícím výborům a jejich činovníkům.

Sbor Prostějov:
Šafaříkova 9, 796 01 Prostějov

Církev bratrská, sbor v Prostějově

Církev bratrská je křesťanská církev, která je tvořena svazkem samostatných sborů, které se dobrovolně zavázaly k jednomyslnosti víry, službě Bohu a lidem a k bratrskému soužití podle příkladu novozákonní církve.

Sbor:
Šárka 10a, Prostějov

Církev československá husitská, farnost Prostějov

Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým, jak se nám zachoval v Písmu svatém a v podání starokřesťanském a jak je dosvědčen hnutím husitským, českobratrským a dalším úsilím reformačním.

Adresa:
796 01 Prostějov, Demelova 1

Církev římskokatolická, děkanát Prostějov

"Církev je viditelným projektem Boží lásky pro lidstvo." (Papež Pavel VI.) Církev je společenstvím lidí, tvořících Boží lid. Do Církve vstupuje člověk křtem na základě víry v Ježíše Krista a jeho evangelium. Pro ty, kdo uvěřili, stává se Církev ve všech dobách a národech nástrojem spásy a cestou vykoupení.

Českobratrská církev evangelická, sbor Prostějov

Českobratrská církev evangelická je církev tradiční i moderní. Je to také církev otevřená, první sjednocená církev ve Střední Evropě. Vznikla v roce 1918 a letos slaví 90. výročí. Základní bohoslužebnou i správní složkou je farní sbor.

Sbor Prostějov:
U kalicha 2574/1, 796 01 Prostějov

Křesťanské sbory, sbor Prostějov

Křesťanské sbory jsou duchovním hnutím, které je vychází z učení a praxe prvotních sborů Církve, jak jsou zaznamenány v Novém zákoně.

Sbor Prostějov:
Sádky 2, Prostějov

Křesťanské společenství Prostějov

Sbor Křesťanské společenství Prostějov patří do svazku Církve Křesťanská společenství v České republice. Jsme sborem letničně-charismatické církve registrované Ministerstvem kultury ČR. Úzce spolupracujeme s Křesťanskými společenstvími Milost Slovenská republika.

Sbor Křesťanské společenství Prostějov:
Sborová budova (v areálu .A.S.A. TS), Průmyslová 1b, 796 01 Prostějov

Křesťanský sbor v Prostějově

Kontakt: Plumlovská 40, 796 01 Prostějov

Pravoslavná církevní obec v Prostějově

Vyznání víry pravoslavné církve bylo zformulováno na základě nejstarších textů, vyznávaných věřícími při křtu, opírajících se o Tradici a Písmo svaté, a do všeobecného užívání uvedeno částečně v roce 325, kdy bylo přijato prvním všeobecným sněmem všech křesťanských místních církví, konaným v Nicei, a poté doplněno druhým všeobecným církevním sněmem v roce 381, konaným v Cařihradě. Toto vyznání, nazvané nicejsko-cařihradským, bylo spojeným v jednu svatou, obecnou, apoštolskou církev.

Kontakt:
Demelova 2, Prostějov

Slovo života Prostějov

Věříme v dokonalou bytost, která stvořila nebe a zemi během šesti dnů. Bůh člověka stvořil ke svému obrazu, aby s nim mohl mít vztah. I když se člověk od Boha odvrátil a zapomněl na něj, Bůh nás tak miluje, že stále touží, abychom se k němu navrátili.

Židovská obec Olomouc

Podle tradice je zakladatelem judaismu Abraham a jeho potomci Izák a Jákob (počátek 2.tisíciletí př.o.l.). Vznik židovského náboženství se však datuje do období odchodu Židů z egyptského zajetí, tedy přibližně do 13. století př.o.l., kdy podle Bible obdržel Mojžíš na Sinaji Desatero přikázání.

Adresa:
Komenského 7, Olomouc 772 00

OS Webdesign

OS Webdesign


OS Webdesign je firma, věnující se tvorbě internetových prezentací na zakázku. Nabízíme individuální přístup a tvorbu dle Vašich kritérií.
tel.: +420 774 958 334
e-mail: info@oswebdesign.cz
www: OS Webdesign

Jméno:
Heslo: