Pro Prostějov, o.s.Doporučujeme:

Habro

Účetnictví Jiří Skřivánek

Národní databáze občanských podnětů

Zpravodajství Iprostějov.cz

Botanico café

Loana Prostějov

Připraveno pomocí:

PSPad
    Prostějovské úřady    Obecní a městské úřady    Mikroregiony   

Mikroregiony

Seznam mikroregionů na Prostějovsku:

Mikroregion Konicko

Mikroregion Konicko leží v severozápadní části okresu Prostějov a sousedí s okresy Olomouc, Blansko a Svitavy. Jde o svazek obcí, sdružující zájmy svých členů - jednotlivých obcí - v oblasti regionálního hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje včetně cestovního ruchu, ochrany přírodního a kulturního dědictví, zvyšování vzdělanosti a snižování nezaměstnanosti.

Bohuslavice
Brodek u Konice
Březsko
Budětsko
Dzbel
Hačky
Horní Štěpánov
Hvozd
Jesenec
Kladky
Konice
Lipová
Ochoz
Polomí
Raková u Konice
Rakůvka
Skřípov
Stražisko
Suchdol
Šubířov

Mikroregion Němčicko

Mikroregion Němčicko vznikl seskupením 16-ti spádových obcí: Němčice nad Hanou, Dobromilice, Doloplazy, Dřevnovice, Hruška, Koválovice - Osíčany, Mořice, Nezamyslice – Těšice, Pavlovice, Pivín, Srbce, Tištín, Tvorovice, Víceměřice, Vitčice a Vrchoslavice. Všechny obce mikroregionu administrativně - správně přísluší do okresu Prostějov.

Dobromilice
Doloplazy
Dřevnovice
Hruška
Koválovice - Osíčany
Mořice
Němčice nad Hanou
Nezamyslice
Pavlovice u Kojetína - Unčice
Pivín
Srbce
Tištín
Tvorovice
Víceměřice
Vitčice
Vrchoslavice

Mikroregion Plumlovsko

Krumsín
Mostkovice
Ohrozim
Plumlov
Prostějovičky
Stínava
Vícov

Mikroregion Předina

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Předina tvoří devět obcí: Brodek u Prostějova, Dobrochov, Hradčany-Kobeřice, Ondratice, Otaslavice, Vincencov, Vranovice-Kelčice, Vřesovice a Želeč.
Mezi logické souvislosti, proč tento mikroregion vznikl, patří geografická blízkost, ale i spojení kulturními, historickými tradicemi a také společnými problémy.
Název mikroregionu dal kopec Předina, který je výraznou dominantou krajiny mezi Prostějovem a Vyškovem.

Brodek u Prostějova
Dobrochov
Hradčany - Kobeřice
Ondratice
Otaslavice
Vincencov
Vranovice - Kelčice
Vřesovice
Želeč

Mikroregion Střední Haná

Mikroregion Střední Haná je rovinatou oblastí kde se jejím středem jako modrá nit proplétá řeka Morava. Je to kraj bohatý na historii, lidové tradice, kulturu i židovské památky. Je to kraj krále Ječmínka, ale i předního evropského kubisty Emila Filly. Kraj rybníků, lužních lesů a zlatých lánů obilí. Kraj Hanáků, těch dobrých a pohostinných lidí. Zastavte se v tomto kraji na svých toulkách a vnímejte jeho osobitou, hanáckou atmosféru. Vždy budete vítáni.

Ivaň
Němčice nad Hanou
Obědkovice
Tvorovice

Místní akční skupina Prostějov venkov

Místní akční skupina Prostějov venkov o.p.s. je venkovský svazek obcí z Hané v jižní části Olomouckého kraje. Svým tvarem připomíná půlměsíc, který z jihovýchodní strany obepíná město Prostějov. Místní akční skupinu tvoří 17 obcí (Alojzov, Bedihošť, Biskupice, Bystročice, Čehovice, Čelčice, Dětkovice, Hrubčice, Klenovice na Hané, Klopotovice, Kralice na Hané, Myslejovice, Seloutky, Skalka, Určice, Vrbátky a Výšovice) a na jejím území žije 12 199 obyvatel.

Alojzov
Bedihošť
Čehovice
Čelčice
Dětkovice
Hrubčice
Klenovice na Hané
Klopotovice
Kralice na Hané
Myslejovice
Seloutky
Skalka
Určice
Vrbátky
Výšovice

Region Haná

Region HANÁ zahrnuje 8 obcí Mikroregionu Kosířsko a 7 obcí z Mikroregionu Litovelsko, od roku 2006 se připojilo ještě 8 obcí okresu Prostějov.Jedná se vesměs o menší obce, celkový počet obyvatel regionu se blíží 23 000.
Území Regionu HANÁ je oblastí tradiční Hané se všemi specifickými kulturními zvyklostmi a nářečím. Jsou zde udržovány staré lidové obyčeje a pořádány tradiční společenské akce.

Čechy pod Kosířem
Čelechovice na Hané
Laškov
Olšany u Prostějova
Pěnčín
Slatinky
Smržice
Stařechovice

Svazek obcí Prostějov - venkov

Mikroregion Prostějov – venkov vznikl přirozeným utvořením svazku 7 obcí jihovýchodně od Prostějova v roce 1999. Území svazku spojuje protékající říčka Valová, stejně jako bohatá dopravní obslužnost a historická spádovost ve službách. Vysoce intenzivní zemědělská krajina Hané i zde postupně mění svou tvář ve smyslu udržitelného rozvoje.

Bedihošť
Čehovice
Čelčice
Hrubčice
Klenovice na Hané
Kralice na Hané
Sklalka
Vrbátky
Výšovice

   

Zpět na stránku Prostějovských úřadů

Jste občanem žijícím v některém mikroregionu na Prostějovsku a nenalezli jste tento mikroregion v našem seznamu? Dejte nám vědět na e-mailovou adresu paveldf@stripky.eu a my jej do seznamu zařadíme.

Bílou barvou jsou podloženy weby, které spolupracující s webem Projektů pro Prostějov. Děkujeme za jejich důvěru.


Projekty pro Prostějov - portál občanů Prostějovska
Projekt: Prostějovské úřady - seznam úřadů na Prostějovsku
(c) 2007 - 2012 Projekty pro Prostějov
Odpovědný redaktor projektu: Pavel D. F. Hrubý