Pro Prostějov, o.s.Doporučujeme:

Habro

Účetnictví Jiří Skřivánek

Národní databáze občanských podnětů

Zpravodajství Iprostějov.cz

Botanico café

Loana Prostějov

Připraveno pomocí:

PSPad
    Střípky z regionu    Aktuálně    Zprávy  (původní)    Archiv    kanál RSS    Nové okno   

Posouzení Strategického plánu rozvoje města Prostějova z hlediska občana
27.2.2010 (Prostějov)

Možná jste si říkali, proč se tak dlouho neozývám. Důvodů jsem měl více, tím nejdůležitějším ale byl fakt, že jsem pracoval na dokumentu, který vám teď předkládám a jenž by měl posloužit tvůrcům aktualizace Strategického plánu města Prostějova.

Podle mého názoru je totiž Strategický plán důležitá záležitost, které bychom měli věnovat trošku pozornosti. Podle tohoto plánu by se totiž (alespoň teoreticky) mělo naše město v nejbližších letech rozvíjet. Proto nepokládám za příliš rozumné, aby byl Strategický plán vytvářen nějakou firmou z Ostravy, a to výhradně pod vedením zastupitelů a úředníků města.

Zpracovaný vložený dokument "Posouzení..." vychází z názoru, že po analýze současného a předchozího stavu by měla následovat syntéza. Proto má tři části - posouzení aktuálního Profilu města Prostějova (předloženého na setkání s občany - více zde), návrh na doplnění stávajícího Strategického plánu v oblasti priorit a opatření a nakonec vzorový návrh dvou komplexních řešení, která jednotlivá opatření dávají do souladu. Tento koncept je samozřejmě značně obtížný a vyžádal si víc jak deset hodin čistého času práce, rovněž studium tohoto dokumentu proto nebude záležitostí na pár minut, ale Strategický plán přece není trhací kalendář, abychom tam něco napsali, aby se neřeklo.

Samozřejmě si nedělám nárok na vševědoucnost a bezchybnost. Právě naopak, předpokládám, že řada věcí v tomto mém dokumentu chybí nebo je vyjádřena nesprávně. Původně jsem chtěl dokument nechat posoudit čtenáři Střípků, než jej pošlu na radnici, bohužel jsem to nestihl (termín uzávěrky připomínek občanů je 1.3.2010), takže jsem jej odeslal v předkládané podobě již v pátek 26.2.2010. Jelikož si ale ani pan místostarosta Pišťák není v otázce následných termínů zpracování a schválení nového Strategického plánu příliš jistý, je docela možné, že ještě nějaké setkání s občany bude následovat, čehož bychom mohli využít a předložit další a lépe připravený společný návrh.

Proto bych chtěl poprosit ty z vás, kdo máte chvilku času a chcete pro svoje město něco udělat, abyste si vložený dokument přečetli a vyjádřili se k němu ve vložené diskusi na našem novém fóru. Můžete napsat (nebo uvést odkaz) i na svůj návrh, který jste případně na radnici poslali.

Uznávám, že není snadné v našem městě být odpovědným občanem. A ani aktuální zprávy (jako třeba tento článek) nám moc optimismu do žil nenalejí. Osobně je mi velice líto, že se naši volení představitelé chovají občas k občanům jako šlechta k nevolníkům, bohužel je tomu tak právě a jedině proto, že jim to jako svobodní občané dovolíme. Jsem možná naivní "blbé kuře", ale pořád věřím, že lidé jsou schopni být k sobě slušní a demokracie má naději na existenci. Proto se pokouším dát vám prostor k diskusi bez toho, že bych sám měl nějaké politické ambice.

Na závěr zopakuji heslo Občanského komunitního prostoru Stripky.eu: Nejsme my a oni, všichni jsme občané.

Autor: Pavel D. F. Hrubý

Přiložený dokument:

Diskuse k článku:

(pro vložení diskusního příspěvku použijte tlačítko "Odpovědět")
Projekty pro Prostějov - Veřejně o věcech veřejných - portál občanů Prostějovska
Projekt: Střípky z Prostějovska - Nezávislý regionální internetový magazín
(c) 2007 - 2011 Projekty pro Prostějov
Odpovědný redaktor projektu: Pavel D. F. Hrubý