Mikroregiony

Mikroregion Konicko

Mikroregion Konicko leží v severozápadní části okresu Prostějov a sousedí s okresy Olomouc, Blansko a Svitavy. Jde o svazek obcí, sdružující zájmy svých členů - jednotlivých obcí - v oblasti regionálního hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje včetně cestovního ruchu, ochrany přírodního a kulturního dědictví, zvyšování vzdělanosti a snižování nezaměstnanosti.

Mikroregion Němčicko

Mikroregion Němčicko vznikl seskupením 16-ti spádových obcí: Němčice nad Hanou, Dobromilice, Doloplazy, Dřevnovice, Hruška, Koválovice - Osíčany, Mořice, Nezamyslice – Těšice, Pavlovice, Pivín, Srbce, Tištín, Tvorovice, Víceměřice, Vitčice a Vrchoslavice. Všechny obce mikroregionu administrativně - správně přísluší do okresu Prostějov.

Mikroregion Předina

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Předina tvoří devět obcí: Brodek u Prostějova, Dobrochov, Hradčany-Kobeřice, Ondratice, Otaslavice, Vincencov, Vranovice-Kelčice, Vřesovice a Želeč.
Mezi logické souvislosti, proč tento mikroregion vznikl, patří geografická blízkost, ale i spojení kulturními, historickými tradicemi a také společnými problémy.
Název mikroregionu dal kopec Předina, který je výraznou dominantou krajiny mezi Prostějovem a Vyškovem.

Mikroregion Střední Haná

Mikroregion Střední Haná je rovinatou oblastí kde se jejím středem jako modrá nit proplétá řeka Morava. Je to kraj bohatý na historii, lidové tradice, kulturu i židovské památky. Je to kraj krále Ječmínka, ale i předního evropského kubisty Emila Filly. Kraj rybníků, lužních lesů a zlatých lánů obilí. Kraj Hanáků, těch dobrých a pohostinných lidí. Zastavte se v tomto kraji na svých toulkách a vnímejte jeho osobitou, hanáckou atmosféru. Vždy budete vítáni.

Místní akční skupina Prostějov venkov

Místní akční skupina Prostějov venkov o.p.s. je venkovský svazek obcí z Hané v jižní části Olomouckého kraje. Svým tvarem připomíná půlměsíc, který z jihovýchodní strany obepíná město Prostějov. Místní akční skupinu tvoří 17 obcí (Alojzov, Bedihošť, Biskupice, Bystročice, Čehovice, Čelčice, Dětkovice, Hrubčice, Klenovice na Hané, Klopotovice, Kralice na Hané, Myslejovice, Seloutky, Skalka, Určice, Vrbátky a Výšovice) a na jejím území žije 12 199 obyvatel.

Region Haná

Region HANÁ zahrnuje 8 obcí Mikroregionu Kosířsko a 7 obcí z Mikroregionu Litovelsko, od roku 2006 se připojilo ještě 8 obcí okresu Prostějov.Jedná se vesměs o menší obce, celkový počet obyvatel regionu se blíží 23 000.
Území Regionu HANÁ je oblastí tradiční Hané se všemi specifickými kulturními zvyklostmi a nářečím. Jsou zde udržovány staré lidové obyčeje a pořádány tradiční společenské akce.

Svazek obcí Prostějov - venkov

Mikroregion Prostějov – venkov vznikl přirozeným utvořením svazku 7 obcí jihovýchodně od Prostějova v roce 1999. Území svazku spojuje protékající říčka Valová, stejně jako bohatá dopravní obslužnost a historická spádovost ve službách. Vysoce intenzivní zemědělská krajina Hané i zde postupně mění svou tvář ve smyslu udržitelného rozvoje.

OS Webdesign

OS Webdesign


OS Webdesign je firma, věnující se tvorbě internetových prezentací na zakázku. Nabízíme individuální přístup a tvorbu dle Vašich kritérií.
tel.: +420 774 958 334
e-mail: info@oswebdesign.cz
www: OS Webdesign

Jméno:
Heslo: